Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar

Topic author
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 257
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Post by PingPaoPao » 20 Feb 2018, 16:31

Các mốc Donate mới sẽ được áp dụng tại Vietwow Server Hellscream.

- Update 02/03/2021: Với mỗi 100k Donate, bạn sẽ nhận được 1 Pandora Box :beauty:

- Vietwow Soul Preview: https://www.youtube.com/watch?v=B0n-87QyT6Y
- Vietwow Shirt Preview: https://www.youtube.com/watch?v=IEh6WADiHOk
Mốc 1: Dành cho các Players đã DONATE trên 2,000,000 vnd. Sẽ có 3 option sau
- Option 1: Được chọn 1 set + 1wp Xmog có quality là Epic trở xuống với iLevel <= 450. Ví dụ set challenge của từng class hoặc các gear khác tuỳ chọn với iLevel <= 450
- Option 2: 1 Shirt dành cho mốc 1 ở phía dưới kèm theo 1 Wp Xmog có quality là Epic trở xuống
- Option 3: 1 Weapon Legendary có thể dùng cho việc xmog với iLevel <= 450 ( Nếu weapon là one/off hand thì sẽ được 1 cặp ). Có thể chọn custom type cho weapon, ví dụ cặp Warglaive là Sword, bạn có thể yêu cầu chuyển sang Mace/ Axe :sure:
Mốc 2: Dành cho các Players đã DONATE trên 5,000,000 vnd.
- Được tuỳ chọn 1 mount bất kỳ ingame (mount có sẵn trong shop hoặc không có trong shop đều được).
- Được tuỳ chọn 1 shirt + soul bất kì ingame.
- Được tùy chọn 1 pet bất kì ingame
Lưu ý:
- Các players nên gửi mail ( tới địa chỉ: blackmetal.vietwow@gmail.com) ghi rõ theo form sau để BQT có thể lưu lại thông tin và số tiền đã DNT 1 cách nhanh chóng và kỹ lưỡng nhất.

Code: Select all

Họ tên: 
Số tiền Dnt: 
Account:         
Char:   
Shirt Donate mốc 1:

Code: Select all

Shirt of Lightenend Essence
Shirt of The Shadow
Shirt of Light Shield
Shirt of Sphere
Shirt of Burning Lotus
Shirt of BurningOrdos
Shirt of FameShield
Shirt of PurpleBanish
Shirt of Shadowmourne
Shirt of Holy One

Locked