Round 1: Brewmaster Chani

Chỉ đơn giản là có quest bị bug không làm được? Report tại đây!
Locked
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 910
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Round 1: Brewmaster Chani

Post by mrphuc » 17 Apr 2019, 11:23

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 280
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Round 1: Brewmaster Chani

Post by Administrator » 19 Apr 2019, 21:48

fixed Round 1: Brewmaster Chani next update

User avatar
thieu10hoalk
Posts: 53
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Round 1: Brewmaster Chani

Post by thieu10hoalk » 27 Apr 2019, 11:16

cái này đã đc fix chưa nhỉ? lúc nãy lượn qua đấy ko thấy NPC ._.
mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 280
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Round 1: Brewmaster Chani

Post by Administrator » 27 Apr 2019, 11:19

Fix rồi, nhưng NPC bị thịt chưa ra nha :3

Locked