Breaking Down the Defenses

Chỉ đơn giản là có quest bị bug không làm được? Report tại đây!
Locked
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 910
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Breaking Down the Defenses

Post by mrphuc » 16 Apr 2019, 22:27

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 280
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Breaking Down the Defenses

Post by Administrator » 19 Apr 2019, 19:01

Quest này sẽ có thể hoàn thành được trong đợt Update tới ( chưa có thời gian để theo được chuẩn của Blizz )

Locked