[Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Locked
User avatar

Topic author
Kuroo
Posts: 144
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

[Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Kuroo » 14 Mar 2019, 22:30

The portal of Isle of Thunder to Townlong Steppes is missing. ( Aliiance's missing)
Link: https://www.wow-freakz.com/object_finde ... n-garrison
Who needs heroes when you have Kuroo?

User avatar
thieu10hoalk
Posts: 54
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by thieu10hoalk » 14 Mar 2019, 23:26

Horde is missing too.
mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

User avatar
Nas
Posts: 245
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Nas » 15 Mar 2019, 09:12

Confirm
Image

User avatar
Nas
Posts: 245
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Nas » 03 May 2019, 12:43

Up
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 463
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Administrator » 16 May 2019, 06:46

Đã thêm portal, nhưng có vẻ portal chưa hoạt động. Tui cần chính xác địa điểm portal sẽ tele player ra đâu ở khu vực Shado-Pan Garrison. Thanks!

User avatar
Nas
Posts: 245
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Nas » 16 May 2019, 09:25

Có portal từ shado-pan garrison sang IoT thì portal từ IoT quay lại shado-pan garrison nó sẽ ở vị trí đấy.
https://youtu.be/GS4GaGlxPjc
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 463
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Administrator » 16 May 2019, 23:33

Fixed Shadopan Portal from isle of Thunder next update

User avatar
Nas
Posts: 245
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Post by Nas » 23 May 2019, 09:38

fixed
Image

Locked