[Spell] Zen Flight

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
Locked
User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

[Spell] Zen Flight

Post by Nas » 12 Feb 2019, 08:16

https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=125883
Bug: just 176% flying speed
How it should work: its must be 451%
5.4.2 worked

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 310
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Spell] Zen Flight

Post by Administrator » 14 Feb 2019, 23:13

Theo như link thì:

Code: Select all

Effect #1	Apply Aura: Increase Vehicle Flight Speed %
Value: 60%
Targets: Caster
[code]
tăng 60% fly speed. Có dẫn chứng nào cụ thể hơn ko nhỉ :)

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Spell] Zen Flight

Post by Nas » 15 Feb 2019, 20:01

Cứ coi nó như là một mount bình thường đi. Thì khi học max skill fly thì khi dùng fly mount bất kỳ thì fly speed là 451%. Bug là zen flight kể cả có học đầy đủ fly spell thì fly speed vẫn chỉ là 176%

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 310
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Spell] Zen Flight

Post by Administrator » 18 Feb 2019, 23:21

closed for not enough information!

Locked