Backlash - Destruction Warlock

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 10 Mar 2019, 19:09

- link: https://www.wow-freakz.com/spells.php?s ... e=backlash
- description: when Backlash procs, the next Incinerate wont consume the Backlash buff, and Backlash will cause incoming Incinerate to be instant casted until Backlash fade.
- how should it work: Backlash buff should cause only 1 next Incinerate to be instant casted.

User avatar
kannjc
Posts: 285
Location: Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc ninh
WoW character race: Worgen
WoW character class: Druid
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer
Contact:

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by kannjc » 13 Mar 2019, 10:50

Test lại nha, mình không thấy bug.

User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 13 Mar 2019, 21:40

Edit: Backlash wont be consumed by Incinerate if cast when moving (by using Kil’jaden’s Cunning).

User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 16 Mar 2019, 23:20

.

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 534
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Administrator » 16 Mar 2019, 23:33

Cần video em ơi, anh ko reprocedure được.

User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 17 Mar 2019, 00:15


User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 534
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Administrator » 17 Mar 2019, 00:39

Cái xanh xanh là cái gì thế @_@

User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 17 Mar 2019, 00:48

Cái skill bắn ra là Incinerate còn cái buff giữa màn hình là Backlash :/

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 534
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Administrator » 17 Mar 2019, 00:49

Ý Anh là, làm sao đám spell của em nó lại hiện thành màu xanh ấy. Có phải là làm cái Quest gì của Class ấy không :after_boom: :after_boom: :after_boom:

User avatar

Topic author
Crodzzzzzzz
Posts: 75
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 17 Mar 2019, 00:54

Chain q The Codex of Xerrath ấy anh

Locked