Đôi dòng tâm sự

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
User avatar
Nas
Posts: 151
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Đôi dòng tâm sự

Post by Nas » 24 Nov 2017, 07:12

Cái kiểu con người hễ mở mồm là nói chuyện như ****** thì tốt nhất k cần quan tâm tới nó nói gì. Cach suy mghi cua nó có vấn đề thông cảm cho nó và cho nó vào thư mục chặn.

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 121
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: Đôi dòng tâm sự

Post by Alex » 24 Nov 2017, 15:26

Kaka. Các thanh niên A nóng quá.

Cho tôi 1 đường quay về :v
Image

Post Reply