Thảo luận về pvp của server

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Thảo luận về pvp của server

Post by PingPaoPao » 16 Jul 2017, 00:45

Update Sploiler: Reward rated BG tăng mạnh mẽ :sexy_girl:. Reward Random BG: Giảm nhè nhẹ :sexy_girl:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Thảo luận về pvp của server

Post by mrphuc » 16 Jul 2017, 01:09

set RBG 5v5 7v7 đc ko ? chứ 10v10 chắc còn lâu mới đủ
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Thảo luận về pvp của server

Post by venruki » 16 Jul 2017, 01:12

rated? how to join =]]

Post Reply