Danh sách các Daily Quest Pandaria

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by Blackmetalz » 26 Jun 2017, 17:27

Hi. Hiện tại BQT đang cần 1 loạt các danh sách Daily Quest Pandaria mà những quest đó hoạt động tại Server Vietwow.

Các bạn chỉ cần paste link Wowhead vào đây và chia ra theo zone của Quest.

Rất mong sự hỗ trợ từ các bạn :beauty:


User avatar
Vivi
Posts: 34
WoW character race: Undead
WoW character class: Priest
WoW character gender: Female
WoW character level: 90

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by Vivi » 27 Jun 2017, 16:21

.

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 27 Jun 2017, 16:25

Vale of Eternal Blossoms
http://www.wowhead.com/quest=31382/defe ... zao-temple
http://www.wowhead.com/quest=30306/the-battle-ring
http://www.wowhead.com/quest=30277/the-crumbling-hall
http://www.wowhead.com/quest=30280/the-thunder-below
http://www.wowhead.com/quest=31381/tria ... hite-tiger
http://www.wowhead.com/quest=31376/atta ... de-serpent
http://www.wowhead.com/quest=31378/chal ... -red-crane
http://www.wowhead.com/quest=33133/warforged-seals
http://www.wowhead.com/quest=31136/behind-our-lines
http://www.wowhead.com/quest=31242/mistfall-village
http://www.wowhead.com/quest=31246/atta ... ll-village
http://www.wowhead.com/quest=30195/blooming-blossoms
http://www.wowhead.com/quest=30190/sprite-plight
http://www.wowhead.com/quest=30191/stee ... -beer-here
http://www.wowhead.com/quest=30192/my-town-its-on-fire
http://www.wowhead.com/quest=30285/wu-k ... ng-reports
http://www.wowhead.com/quest=30286/backed-into-a-corner
http://www.wowhead.com/quest=31247/setting-sun-garrison
http://www.wowhead.com/quest=30194/encroaching-storm
http://www.wowhead.com/quest=30232/ruff ... e-feathers
http://www.wowhead.com/quest=30238/return-to-rest
http://www.wowhead.com/quest=30263/clea ... the-forest
http://www.wowhead.com/quest=30444/no-reprieve
http://www.wowhead.com/quest=30244/alon ... ents-spine
http://www.wowhead.com/quest=30302/the-imperion-threat
http://www.wowhead.com/quest=30298/pain ... -ruins-red
http://www.wowhead.com/quest=30200/in-ashen-webs
http://www.wowhead.com/quest=30225/the-ashweb-matriarch
http://www.wowhead.com/quest=30227/wulo ... e-sentinel
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 27 Jun 2017, 16:35

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 27 Jun 2017, 16:40

kunlai summit ( chỉ có 2 quest work vì Bm chưa chiu6 fix đám kia )
http://www.wowhead.com/quest=31492/the- ... f-strength
http://www.wowhead.com/quest=31517/cont ... th-bullies
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 27 Jun 2017, 16:47

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by Blackmetalz » 28 Jun 2017, 09:41

mrphuc wrote:kunlai summit ( chỉ có 2 quest work vì Bm chưa chiu6 fix đám kia )
http://www.wowhead.com/quest=31492/the- ... f-strength
http://www.wowhead.com/quest=31517/cont ... th-bullies
:stick: hôm qua mò mãi ko thấy topic ấy ở đâu :burn_joss_stick: :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 28 Jun 2017, 13:09

lạc trôi đi đâu thì hãy hỏi mấy tên mod :|
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post by mrphuc » 28 Jun 2017, 19:55

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

Post Reply