Các bạn H thấy ý kiến này được hem ?

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Các bạn H thấy ý kiến này được hem ?

Post by venruki » 24 Jun 2017, 18:08

Em xin đại diện cho H đồng ý vói chủ top

User avatar
reus
Senior user
Senior user
Posts: 64
WoW character race: Human
WoW character class: Mage
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Các bạn H thấy ý kiến này được hem ?

Post by reus » 24 Jun 2017, 22:23

hanbagui wrote:Đâu phải ai cũng có ý thức mà bạn phải lên tiếng cho mệt người vậy Hin? Kệ đi ! Ý thức kém thì chả có cái gì tốt lành đâu ! Người có tuổi mà hành vi ý thức kém quá ! Haizz !!! Dám làm không dám nhận!
Bạn sai rồi! Và giải thích lần này lần cuối cho các bạn hiểu, trách nhiệm thì mình vẫn nhận trước Bm và Bm xử lý ntn thì đó là chuyện của Bm,và cái chuyện xin lỗi hay gì gì đó mà các bạn cố gáng cho mình thì mình cảm thấy ko cần thiết và cũng ko có trách nhiệm để giải thích cho các bạn hiểu .mình stop nhé !!

User avatar
three
Posts: 32
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 90

Re: Các bạn H thấy ý kiến này được hem ?

Post by three » 25 Jun 2017, 17:58

Đọc đến pages 2 đã thấy nhảm rồi :adu: đề nghị quay vào BG biểng nhau đê :ahihi"

User avatar
Kristin
Posts: 52
WoW character race: Human
WoW character class: Rogue
WoW character gender: Female
WoW character level: 100
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Các bạn H thấy ý kiến này được hem ?

Post by Kristin » 25 Jun 2017, 19:03

Khổ thân thằng Venruki, bị xúc phạm mà ko đc xin lỗi.

Post Reply