Page 1 of 1

Hành động văng tục chửi bậy trong game

Posted: 06 Jun 2017, 23:22
by Alex
Để đó và xem BM xử vụ này thế nào
Image

Re: Hành động văng tục chửi bậy trong game

Posted: 07 Jun 2017, 05:26
by mrphuc
xừ lý thì post trong mục tố cáo , post trong đây làm clgt ??????

Re: Hành động văng tục chửi bậy trong game

Posted: 07 Jun 2017, 08:19
by Blackmetalz
Done :nghiemtuc: