Về việc mở shop xmog

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 06 Aug 2017, 22:38


User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Nas » 07 Aug 2017, 07:36


User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 07 Aug 2017, 10:12


User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Nas » 08 Aug 2017, 19:49


User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 08 Aug 2017, 22:18

Đã có mặt trong shop :boss:

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Nas » 08 Aug 2017, 22:43

để ở đâu thế pao @@

User avatar
Eldin
Posts: 9
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Paladin
WoW character gender: Male

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Eldin » 14 Aug 2017, 16:16

Quel'delar 2hand pls :adore:

User avatar
Eldin
Posts: 9
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Paladin
WoW character gender: Male

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Eldin » 20 Aug 2017, 22:42


User avatar
wanlee
Posts: 50
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: Về việc mở shop xmog

Post by wanlee » 22 Aug 2017, 15:12

http://www.wowhead.com/item=31442/metros-slimming-legs pls, bên H không làm được quest A :okay:
Why Are Warriors the Worst Vendors?
Because They Charge Too Much.

User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 22 Aug 2017, 16:13

Đã có mặt trong shop :boss:

Post Reply