Về việc mở shop xmog

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Về việc mở shop xmog

Post by venruki » 19 Jul 2017, 10:33

PingPaoPao wrote:http://www.wowhead.com/item=32235/curse ... f-sargeras
Item này sẽ có phiên bản của Mail và Plate trong update tiếp theo. :boss:
chưa có :v

User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 19 Jul 2017, 11:16

venruki wrote:
PingPaoPao wrote:http://www.wowhead.com/item=32235/curse ... f-sargeras
Item này sẽ có phiên bản của Mail và Plate trong update tiếp theo. :boss:
chưa có :v
Chưa Update :boss: :boss:

User avatar
atinh52
Posts: 36
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Rogue
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: TS

Re: Về việc mở shop xmog

Post by atinh52 » 26 Jul 2017, 08:38


User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 26 Jul 2017, 12:52

ok, món item trên đã có mặt trong shop weapon xmog :boss:

User avatar
jemomatrix
Posts: 6
WoW character race: Human
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Về việc mở shop xmog

Post by jemomatrix » 27 Jul 2017, 11:04

Mấy cái Accessory shirt làm sao coi đc. Để biết hình dạng nữa Ad ơi

User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 27 Jul 2017, 11:23

Phía trên cùng của forum, cạnh phần Gallery là SHOP
app.php/gallery/album/2

User avatar
atinh52
Posts: 36
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Rogue
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: TS

Re: Về việc mở shop xmog

Post by atinh52 » 27 Jul 2017, 13:45


User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Về việc mở shop xmog

Post by PingPaoPao » 27 Jul 2017, 13:46

Ok, tôi đã add vào trong shop weapon xmog :boss:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 700
WoW character race: Human
WoW character class: Mage
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Về việc mở shop xmog

Post by mrphuc » 01 Aug 2017, 17:46

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Eldin
Posts: 9
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Paladin
WoW character gender: Male

Re: Về việc mở shop xmog

Post by Eldin » 06 Aug 2017, 22:11

Xin Xmog cho Runeblade of Baron Rivendare ạ

Post Reply