Tìm đồng đội cũ bên H

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng
Post Reply
User avatar
ranu
Posts: 5
WoW character race: Undead
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 90

Tìm đồng đội cũ bên H

Post by ranu » 03 Sep 2019, 16:24

Vâng , acc Dominic xin phép tìm đồng đội cũ vò hiện tại tôi muốn quay trở lại , không biết viet wow giờ tình hình thế nào rồi nhỉ

User avatar
thieu10hoalk
Posts: 54
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Tìm đồng đội cũ bên H

Post by thieu10hoalk » 04 Sep 2019, 14:45

Dominic của TS nhở =)))
mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

User avatar
ranu
Posts: 5
WoW character race: Undead
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 90

Re: Tìm đồng đội cũ bên H

Post by ranu » 06 Sep 2019, 06:51

Sau một thời gian lăn lộn với cuộc sống của một người trưởng thành , đến giờ tôi mới có khả năng quay lại game

Post Reply