Update Server 17-08-2017

Cập nhật những thông báo mới nhất từ ban quản trị
Post Reply
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Update Server 17-08-2017

Post by PingPaoPao » 17 Aug 2017, 18:57

Update Server 17-08-2017
- Fix loot boss Council of Elders - Throne of Thunder 10M Normal
- Fix loot boss Stone Guard + Feng - Mogushan Vault 25M Normal
- Fix trash mob in Instance Throne of Thunder has fast respawned times


- FREE INSTANT 90: Các bạn có thể sử dụng chức năng này tại NPC Vietwow Services.
+ Chú ý đối với class DK + race Panda: sau khi sử dụng chức năng này, các bạn vẫn nên làm hết chain quest
để tránh tình trạng bug ngoài ý muốn
+ Loại bỏ gói "Starter Pack"
+ Điều chỉnh giá gói "Instant 90 with fully support": từ 20k VietWow Gem xuống con 10k VietWow Gem.
+ Đối với các player muốn leveling trải nghiệm thì không có gì thay đổi.


T/m BQT VietWow, Admin Pao

User avatar
wanlee
Posts: 50
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: Update Server 17-08-2017

Post by wanlee » 17 Aug 2017, 19:21

Đang định viết guide questing cho các bạn new thì có free instant 90 :sure:
Cơ mà sao không cho all lvl nhỉ, có char cày dở 7x thì không 90 được :okay:
Why Are Warriors the Worst Vendors?
Because They Charge Too Much.

Post Reply