Update Server 02-08-2017

Cập nhật những thông báo mới nhất từ ban quản trị
User avatar
ssshong
Posts: 49

Re: Update Server 02-08-2017

Post by ssshong » 03 Aug 2017, 09:57

Boss 3 tiếng sau khi kill vẫn k respawn
Edit: 3 tiếng 30 phút mới respawn

Post Reply