Update Server 28-06-2017

Cập nhật những thông báo mới nhất từ ban quản trị
Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Update Server 28-06-2017

Post by Blackmetalz » 28 Jun 2017, 10:08

1. Spell:
- Pet should disappear after owner die
- Need equip T15 to get Monk T15 Windwalker 2p Bonus
- Remove Change Faction,race, name from NPC VietWow Services.
- Ring of Peace should have diminishing return

2. General:
- World Boss Oondasta sẽ có loot giống như các World Boss Yulon,Niuzao,Ordos,Xuen
- Cố gắng sửa lỗi mà World Boss ko xuất hiện theo thời gian đã thông báo

3. New Currency: Vietwow Quest Token.
- Mỗi quest trong danh sách sau đây sẽ nhận được 1 VietWow Quest Token khi hoàn thành. (viewtopic.php?p=3626)
- Token có tác dụng gì, để làm gì? : Sẽ được đề cập tới trong các bản cập nhật tiếp theo.

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: Update Server 28-06-2017

Post by Nas » 28 Jun 2017, 19:38

Ý kiến nhỏ cho vietwow token vào RDF

User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Update Server 28-06-2017

Post by venruki » 29 Jun 2017, 11:57

Ring of peace vẫn bug

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 970
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Update Server 28-06-2017

Post by mrphuc » 10 Jul 2017, 15:25

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

Post Reply