[Event Giveaway] Valentine

Cập nhật những thông báo mới nhất từ ban quản trị
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

[Event Giveaway] Valentine

Post by Blackmetalz » 14 Feb 2017, 15:35

- Event rất đơn giản dễ chơi và hơi hơi dễ trúng thưởng. Bạn đoán 2 số cuối của Xổ Sổ Miền Bắc của ngày 14-02-2017. Người đoán đúng sớm nhất hoặc gần sát nhất sẽ nhận được quà. http://www.wowhead.com/item=50250/big-love-rocket

- Comment tên Character kèm theo số dự đoán để tham gia. Ví dụ: Rigetz 69.

- Chúc các bạn may mắn.

Image

User avatar
polly17295
Posts: 6

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by polly17295 » 14 Feb 2017, 15:39

Meomeo 17

User avatar
Bécon
Mod
Mod
Posts: 181
WoW character race: Goblin
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Beacon vo dich vu tru
Contact:

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by Bécon » 14 Feb 2017, 15:42

Bécon 45

User avatar
rockin
Posts: 3
WoW character race: Orc
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde United

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by rockin » 14 Feb 2017, 15:43

Minhbeo 08

User avatar
SentinelGodz
Posts: 11
WoW character race: Undead
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde United

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by SentinelGodz » 14 Feb 2017, 15:43

Jaraxxus 51

User avatar
seventpn
Posts: 3
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde United

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by seventpn » 14 Feb 2017, 15:44

Seventpn 22

User avatar
minimax
Posts: 8
WoW character race: Human
WoW character class: Paladin
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by minimax » 14 Feb 2017, 15:51

Ministar 37

User avatar
Vaixlol
Posts: 3
WoW character race: Tauren
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Thousand Sunny

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by Vaixlol » 14 Feb 2017, 16:00

Holycowbie 46

con bé chọn 45 roài
Last edited by Vaixlol on 14 Feb 2017, 16:20, edited 1 time in total.

User avatar
damnit2013
Senior user
Senior user
Posts: 118
WoW character race: Worgen
WoW character class: Druid
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by damnit2013 » 14 Feb 2017, 16:09

Admissess 33

User avatar
m3d
Posts: 5
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: h04d3 unjt3d

Re: [Event Giveaway] Valentine

Post by m3d » 14 Feb 2017, 16:17

Acckay 86

Post Reply