Death knight chain quest guide

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

Post Reply
User avatar
Pew
Posts: 24
WoW character race: Human
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 1
WoW character guild: Death

Death knight chain quest guide

Post by Pew » 08 Feb 2018, 23:14

Lưu ý : Vì server đang bị bug nên tốt nhất là sau khi nhận 1 nhiệm vụ thì các bạn hãy xóa nó đi và nhận lại
Quest 1 : http://www.wowhead.com/quest=12593/in-s ... -lich-king
Hướng dẫn : https://youtu.be/tiZqigYdFdE
Quest 2 : http://www.wowhead.com/quest=12619/the- ... -runeblade
Hướng dẫn : https://youtu.be/37rNDVaAoHw
Quest 3 : http://www.wowhead.com/quest=12842/rune ... for-battle
Hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=-aTaKvONkqc
Quest 4 : http://www.wowhead.com/quest=12848/the-endless-hunger
Hướng dẫn : https://youtu.be/V-nNg6BwJYo
Quest 5 : http://www.wowhead.com/quest=12636/the-eye-of-acherus
Hướng dẫn : bạn nhận và trả nhiệm vụ như nhiêm vụ thứ nhất
Quest 6 : http://www.wowhead.com/quest=12641/deat ... om-on-high
Hướng dẫn : bạn xóa nhiệm vụ đi và nhận lại là nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành
Quest 7 : http://www.wowhead.com/quest=12657/the- ... he-scourge
Hướng dẫn : https://youtu.be/BRz0WARBe84
Quest 8 : http://www.wowhead.com/quest=12850/repo ... r-thalanor
Hướng dẫn : Nhận và trả nhiệm vụ
Quest 9 : http://www.wowhead.com/quest=12670/the-scarlet-harvest
Hướng dẫn : https://youtu.be/Xq2Yti0EwIA
Quest 10 : http://www.wowhead.com/quest=12678/if-c ... -the-reins
Hướng dẫn : Vì máy tính gặp vấn đề nên mình ko thể quay video nữa , các bạn hãy đến vùng màu xanh trên bản đồ và thảm sát đến khi xong nhiệm vụ Image
Quest 11 : http://www.wowhead.com/quest=12697/gothik-the-harvester
Hướng dẫn : nhận và trả nhiệm vụ
Quest 12 : http://www.wowhead.com/quest=12698/the- ... -on-giving
Hướng dẫn : xóa nhiệm vụ và nhận lại là tự động hoàn thành
Quest 13 : http://www.wowhead.com/quest=12700/an-a ... pportunity
Hướng dẫn : Nhận và trả nhiệm vụ
Quest 14 : http://www.wowhead.com/quest=12701/mass ... ghts-point
Hướng dẫn : Xóa đi và nhận lại là tự động hoàn thành
Quest 15 : http://www.wowhead.com/quest=12680/grand-theft-palomino ( Bạn nhận nhiệm vụ tại npc http://www.wowhead.com/npc=28653/salanar-the-horseman)
Image
Hướng dẫn : Bạn nhận và trả nhiệm vụ
Quest 16 : http://www.wowhead.com/quest=12687/into ... of-shadows ( nhận tại npc nhận Quest 15)
Hướng dẫn : bạn nhận nhiệm vụ và đứng đợi vài giây là nhiệm vụ tự động hoàn thành
Quest 17 : http://www.wowhead.com/quest=12733/deaths-challenge ( nhận tại npc http://www.wowhead.com/npc=29047/olrun-the-battlecaller)
Hướng dẫn : bạn đi vòng vòng khu vực gần đó sẽ thấy các npc http://www.wowhead.com/npc=28406/death-knight-initiate nói chuyện với nó và chọn dòng chữ "I challenge you, death knight!" để đánh với nó. Đánh 5 lần r trả nhiệm vụ ( nếu ấn vào dòng chữ mà nó không đánh thì nhấn tiếp thêm vài lần nữa )
Quest 18 : http://www.wowhead.com/quest=12679/toni ... havenshire ( nhận nhiệm vụ tại npc http://www.wowhead.com/npc=28647/oritho ... y-darkener)
hướng dẫn : bạn đến vùng màu xanh trên bản đồ và nhặt mấy cái mũi tên
Quest 19 : http://www.wowhead.com/quest=12706/vict ... ths-breach ( nhận nhiệm vụ ở npc http://www.wowhead.com/npc=28377/prince-valanar)
hướng dẫn : nhận và trả nhiệm vụ
Quest 20 : http://www.wowhead.com/quest=12714/the- ... -lich-king
hướng dẫn : nhận và trả nhiệm vụ
Quest 21 : http://www.wowhead.com/quest=12715/the- ... emembrance
hướng dẫn : nhận và trả nhiệm vụ
Quest 22 : http://www.wowhead.com/quest=12719/nowh ... re-to-hide
hướng dẫn : bạn đến khu vực được chỉ trển bản đồ và giet npc http://www.wowhead.com/npc=28945/mayor-quimby kèm theo nhặt cuốn sách trên bàn
Quest 23 : http://www.wowhead.com/quest=12722/lamb ... -slaughter
hướng dẫn : đến khu vực được chỉ và thảm sát
part 2 sẽ được ra vào ngày mai :amazed:
Image

Post Reply