Page 1 of 1

Hướng dẫn làm chain quest outzone race Death Knight

Posted: 09 Aug 2017, 19:18
by PingPaoPao
Những bạn nào đang chơi class DK hoặc chuẩn bị chơi DK mà còn đang loay hoay không biết làm sao để out zone thì hãy xem ngay video hướng dẫn dưới đây.

Phần 1 Lấy mount của Death Knight : https://www.youtube.com/watch?v=MTJxJ05 ... e=youtu.be
Phần 2 Tàn sát tất cả chướng ngại vật : https://www.youtube.com/watch?v=Kefrxad4tvU
Phần 3 Mở đầu một hành trình mới : https://www.youtube.com/watch?v=l8lvV767CnY
Guide được viết bởi Bécon