[Guide] Hướng dẫn làm quest Etile Group

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

Post Reply
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 949
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

[Guide] Hướng dẫn làm quest Etile Group

Post by mrphuc » 01 Mar 2017, 19:30

1) Nhận quest ở bảng hero's call ở shrine of 7 stars hoặc shrine of 2 moons
2) Move qua zone isle of thunder , và giết những NPC sau đây
3)

[image]479[/image]

[image]480[/image]

4)

[image]481[/image]

[image]482[/image]

5)

[image]483[/image]

[image]484[/image]

[image]485[/image]

6)

[image]486[/image]

[image]487[/image]

7)

[image]488[/image]

[image]489[/image]

Note : nếu bạn làm quest cùng pt hoặc raid thì có thể xông pha vào giết :boss:
Còn nếu làm solo thì có thể làm như mình

[image]490[/image]

:big_smile:

Hết . Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

Post Reply