[Guide] Hướng dẫn transmogrification

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

User avatar
logan
Senior user
Senior user
Posts: 80

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post by logan » 20 Jul 2016, 20:49

thương quá đi chứ, liều chết qua khoe hàng cơ mà :))

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post by mrphuc » 09 Aug 2016, 21:29

update : xài cho fist-weapon tốt nhưng nếu muốn show hàng thì phải xài key lôi vũ khí ra :v

User avatar
wanlee
Posts: 50
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post by wanlee » 29 Aug 2017, 07:38

Sao tới lúc bấm nút macro cái tự equip lại dagger và không thể làm tiếp, mình muốn làm dagger > sword :okay:
Why Are Warriors the Worst Vendors?
Because They Charge Too Much.

Post Reply