Hướng dẫn transmog

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

Post Reply
User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 231
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Hướng dẫn transmog

Post by Nas » 18 Mar 2018, 23:42

Ở guide này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách transmog được tất cả các loại trong WOW
Điều kiện duy nhất là có item muốn transmog thành ở trong bag
Phần mềm hỗ trợ: http://www.cheatengine.org/
Có thể transmog cloth thành plate, mail hay leather và ngược lại
one hand -> two hand.....
bật cheat engine
[image]722[/image]
1. item muốn transmog - leather.
[image]719[/image]
2. Item phụ để giúp " mồi " transmog phải cùng loại với item muốn transmog ở đây là leather
[image]725[/image]
3. Sử dụng cheat engine
[image]726[/image]
4. item muốn transmog thành - Cloth
[image]720[/image]
5. Thay đổi giá trị
[image]727[/image]
6. Apply và tận hưởng thành quả
[image]728[/image]
các bạn có thể làm tương tự với tất cả các loại nhé.
Sử dụng addon: ID Tips để biết được ID của item ngoài ra các bạn có thể google tên item rồi vào wowhead để biết được ID của item
[image]730[/image]
Specal thank: Ori + Tinker

Post Reply