[Guide] PvE with Fire mage

Hướng dẫn cơ bản các class trong World of Warcraft

Moderator: LordHidan

Post Reply
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

[Guide] PvE with Fire mage

Post by mrphuc » 03 Jun 2016, 12:26

1.Giới thiệu

Fire Mage là 1 trong những class có khả năng dps to , nhanh , ổn định trong WoW . Ngoài ra mage cũng rất cơ động khi có blink , teleport , invisible rất giúp ích khi PvE

Image

1.1) Race
Alliance : human , worgen , gnome
Horde : troll , undead , orc

Ưu
- Damage to nhất nhì khi đi raid
- Khó chết nhờ ice block , Shield , blink
- Cơ động , di chuyển qua lại Azeroth trong tích tắc
- Slow , cc nhiều giúp ích khi raid phải đối phó với mob
- Có invisible có thể res raid khi sắp wipe
- Không gặp quá nhiều vấn đề về mana
- Free food , free regen
- Blink xuyên địa hình

Nhược
- Mặc cloth nên khá mỏng dính như kotex :yao:
- Damage to đồng nghĩa với dễ hút threat , đừng hỏi tại sao lâu lâu boss đập mình mà ko đập tank :troll:
- Đánh AoE ko thuộc dang ngon
- Image PyroBlast là spell cực kì dễ gây threat

2/Talent

Image

Khi lên Mist of Pandaria , thì không còn khái niệm Talent cố định nữa , mà sẽ thay đổi tùy vào việc bạn đi Raid nào . Nhờ có Image Tomes of the Clear Mind nên việc thay đổi talent khá đơn giản

Tier 1 Talents

Image Presence of Mind : Giúp instant cast 1 spell mỗi 90 giây
Image Blazing Speed : Giúp chạy nhanh thêm 150% trong 1.5 giây
Image Ice Floes : giúp cast 1 spell khi chạy

Nếu thích Dps to hơn thì xài Image Presence of Mind , riêng mình xài Image Blazing Speed vì tính cơ động của nó

Tier 2 Talents

Image Temporal Shield : Giảm 15% damage nhận trong 4s ( cooldown 25s ) . Lúc nào nhận damage khi spell này đang bật thì sẽ đc heal máu lại trong vòng 6 giây sau khi spell hết tác dụng

Image Flameglow : Giúp nhận ít damage hơn

Image Ice Barrier :Tạo 1 shield giúp nhận damage thay , lượng damage shield nhận sẽ tùy vào lượng spell power của bạn

Khuyến khích xài ImageTemporal Shield vì ko bị global cooldown , riêng mình xài Image Ice Barrier

Image Flameglow không thực sự hữu so với 2 talent trên

Tier 3 Talents

Image Ring of Frost : Tạo 1 cái vòng mà bất cứ thứ gì bước vào sẽ bị freeze 10 giây
Image Ice Ward : đặt lên 1 target , bị đánh thĩ nổ và đóng băng tất cả những thứ đứng trong vòng 1o yards trong 5 giây
Image Frostjaw : silences and freezes mục tiêu tại chỗ trong 8 giây , 4 giây đối với player . Mất khi target dính damage

Khi PvE thì luôn xài Image Ring of Frost để freeze nhiều mob cùng lúc , ngon hơn Image Ice Ward

Image Frostjaw pvp thì có thể dùng , chứ pve chỉ freeze 1 con thì next , ko tác dụng trên boss


Tier 4 Talents

Image Greater Invisibility : phiên bản cải tiến của Image Invisibility , giảm 90% damage nhận khi đang invi
Image Cauterize : mạng thứ 2 , bất cứ attack/spell gì giết bạn sẽ cho bạn thêm 50% máu , nhưng sẽ đốt mất 40% trong 6 giây tiếp theo

ImageCold Snap :lập tức hồi cooldown của Image Ice Block ,Image Frost Nova, Image Cone of Cold , và hồi 30% máu

Chọn cái nào thì tùy thuộc ở bạn nhưng có số lưu ý :
Khi có Image Cauterize thì ngay lập tức xài ImageIce Block để tránh bị đốt máu

Khi đi raid ToES thì ưu tiên xài Image Cold Snap để đc Image Ice Block 2 lần , vì con b!tch Image này luôn aim mấy con threat cao mà đập


Tier 5 Talents

Image Nether Tempest : Deal Damage Over Time ( DoT ) trên 1 target . Mỗi lần tick thì deal 1 nửa damge vào 1 target ngẫu nhiên

Image Living Bomb : Deal Damage Over Time ( DoT ) trên 1 target . Khi bomb hết thĩ nổ damage cho 3 target đứng gần . Chỉ cast đc trên tối đa 3 mục tiêu

Image Frost Bomb :Đặt lên 1 target , sau 4s bomb nổ . Deal damage và freeze target 9 và target đứng gần . Spell có cast time và cast time đc giảm bởi haste . Hữu dụng khi có 5 target trở lên

Best choice : Image Living Bomb


Tier 6 Talents

Image Invocation : Thay thế và remove cooldown Image Evocation . Cast xong sẽ đc tăng 15% spell damage

Image Rune of Power : Đặt rune tại 1 vị trí . Đứng vào hồi mana và tăng 15% spell damage ( cái này lúc trước bug , ko biết bây giờ thế nào :siclaro: )

Image Incanter's Ward : Bật shield . Shield vỡ thì sẽ đc mana và spell damage

Pve thì Image Invocation là ngon nhất hiện tại :hehe:
Image Incanter's Ward thì phải bị đánh mới có tác dụng

3/Glyphs
Major Glyphs : Glyph of Combustion , Glyph of Inferno Blast ,Glyph of Evocation
Minor Glyphs : Tùy bạn , không quan trọng

4/ Rotation

1) Image Invocation lấy 15% damage , hết thì xài tiếp
2) Image Living Bomb để lấy DoT . Luôn giữ DoT trên người Target để lấy proc
3) Spam Image Fireball
4) Khi Image Heating Up proc thì xài Image Inferno Blast để proc Image Pyroblast
5) Spam Image Pyroblast khi proc
6 ) Xài Image Combustion sau khi spam 3-4 Image Pyroblast
7) Khi phải move thì xài Image Scorch
Xài Image Time Warp khi Raid Leader yêu cầu

Trick

Khi có proc Image Heating Up , ko xài Image Inferno Blast liền mà hãy cast Image Fireball rồi hãy cast Image Inferno Blast . 100% proc Image Pyroblast :siclaro:

Xài Image Alter Time ngay sau khi bật burst hoặc dùng trinket . Như vậy sẽ đc thêm 6 giây bonus buff
Luôn xài Image Presence of Mind với Image Pyroblast để tăng dps

Xài Image Mirror Image khi burst hoặc on cooldown . Ngoài có thể xài để câu giờ boss khi tank chết trong khi tank được hồi sinh . Tuy đã đc fix nhưng damage của image vẫn to vcd :siclaro:

Armor and Buffs
Luôn xài Image Molten Armor

Nhớ xài ImageArcane Brilliance

6/Statistics

Intellect : tăng spell power , tăng crit
Hit : Độ chính xác ( 15% pve và cap 6% khi pvp) . Ở MoP thì Hit = Expertise nên đập expertise cũng đc
Critical Strike Rating : tăng Crit thì tăng khả năng proc Image Pyroblast
Haste Rating : tăng tốc độ cast . tăng Damage cho Image Living Bomb , Image Pyroblast
Mastery Rating : Đừng quan tâm , lo mấy cái kia trước đi :troll:

Build này theo hướng : Intellect > Hit ( 15 % ) > Crit > haste > mastery

Đây là Build thường đc sử dụng nhất vì cho lượng damage to , ổn định với lượng gear ko cao. Còn nếu theo Build haste thì sẽ cần ít nhất 2 mảnh t16 nên ko khuyến khích build haste


7) Gem

Meta gem : Image Burning Primal Diamond
Red , Yellow : Image Brilliant Primordial Ruby ,Image Crafty Vermilion Onyx, Image Potent Vermilion Onyx ,Image Smooth Sun's Radiance
Blue, Purple : Image Piercing Wild Jade

8) Enchants

Shoulders : Image Greater Crane Wing Inscription ( có gear epic thì hẵng xin nhé,ko chúng chửi vào mặt cho đấy ) , Image Secret Crane Wing Inscription (Inscription)

Back : Image Enchant Cloak - Superior Intellect , Image Lightweave Embroidery (Tailoring)

Chest : Image Enchant Chest - Glorious Stats

Wrists : Image Enchant Bracer - Super Intellect ( giá 3 sha crystal ~ 1k gold nên khuyên là xài cho gear epic ), Image Fur Lining - Intellect (Leatherworking) , Image Socket Bracer (Blacksmithing)

Hands : Image Enchant Gloves - Greater Haste , Image Enchant Gloves - Superior Expertise (for hit cap) , Image Synapse Springs (Engineering), Image Socket Gloves (Blacksmithing)

Legs : Image Greater Cerulean Spellthread ( có gear epic thì hẵng xin nhé,ko chúng chửi vào mặt cho đấy ), Image Master's Spellthread (Tailoring)

Feet : Image Enchant Boots - Greater Haste

Rings : Image Enchant Ring - Greater Intellect (Enchanting)

Weapon : Image Enchant Weapon - Jade Spirit ( 10 sha crystal ~ 4k gold , tuyệt đối chỉ xài cho gear epic ) , Image Enchant Weapon - Windsong (rẻ hơn )

Off-hand : Image Enchant Off-Hand - Major Intellect

9) Consumables ( thuốc lắc , doping :troll )

Food : Image Swirling Mist Soup

Flask : Image Flask of the Warm Sun : 1000 intel

Potion : Image Potion of the Jade Serpent : 4000 intel trong 25s

10) Professions

PvP : Engineering và Tailoring
Pve : Tailoring và 1 job cho stat cố định ( Jewelcrafting , Enchanting , Inscription etc ... )

So sánh các Job

Tailoring : cung cấp ~ 320 Intellect nhờ Image Lightweave Embroidery ( Enchant back ) . Ngoài ra còn cho Image Master's Spellthread ( enchant leg )

Blacksmithing : cho 2 socket Image Socket Bracer và Image Socket Gloves. Đắp 2 cục Image Brilliant Primordial Ruby vào thì cũng đc 320 Intellect

Jewelcrafting : Cho 320 Intellect qua 2 cục gem Image Brilliant Serpent's Eye

Alchemy : Cho 320 Intellect thông qua flask nhờ Image Mixology . Ngoài x2 thời gian xài flask, elixir

Enchanting : Cho 320 Intellect nhờ Image Enchant Ring - Greater Intellect

Engineering : Cung cấp 1,920 Intellect trong 10 giây mỗi phút nhờ Image Synapse Springs

Inscription : Cho 320 Intellect nhờ Image Secret Crane Wing Inscription

Leatherworking : Cho 320 Intellect nhờ Image Fur Lining - Intellect

Herbalism : Cho trung bình 480 Haste Rating nhờ Image Lifeblood ( Sida nhất . Ngoài ra cái này đang bị bug )

11) Macros

Casting Combustion
 • #showtooltip Combustion
 • /stopcasting
 • /cast Combustion
Dừng cast spell để xài Combuston , mục đích để có lượng dps cao nhất

Ice Block

 • #showtooltip
 • /stopcasting
 • /cancelaura Ice Block
 • /cast Ice Block
Dừng cast spell để xài Ice Block , mục đích để tránh những skill nguy hiểm của boss . Click lần nữa để xóa Ice Block . Đôi khi chỉ 1-2 giây thôi là quyết định việc bạn ngắm gà khỏa thân :yao: hoặc việc tiếp tục dps :challenge:

Spellsteal

 • #showtooltip
 • /stopcasting
 • /cast [@focus,exists][@target] Spellsteal
Dừng cast spell để xài Spell Steal , mục đích là để lấy các buff có lợi từ Boss . Vd : Spell Heal của Boss Asani trong raid ToES . Không cướp buff của boss thì đừng hỏi sao ăn blame :troll:


Counterspell

 • #showtooltip
 • /stopcasting
 • /cast [@focus,exists][@target] Counterspell
Giống Spell Steal , thường dùng để inter boss ( nếu đc )

12) Addons


Combustion Helper
Weak Auras
Mik's Scrolling Battle Text
Deadly Boss Mods
Skada

Kết thúc

Vì là bài đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, các bạn có góp ý gì xây dựng thêm thì trả lời bên dưới nhé :hehe: ( Không biết nói gì nên copy câu của Formjc :yao: )

Mong bài viết giúp ích ít nhiều cho các bạn newbie để sớm trở thành top dps trong raid :troll:
Image
Hoặc là chỉ để vào raid Blink qua cổng cho WL mở summoning gate :siclaro:
Hoặc như mình vào raid mà chết thì ăn boss , ko chết thì raid wipe :okay:
Last edited by mrphuc on 29 Jun 2016, 19:17, edited 1 time in total.

User avatar
raymond2283
Posts: 6
WoW character level: 2
WoW character guild: Alli

Re: [Guide] PvE with Fire mage

Post by raymond2283 » 06 Jun 2016, 16:04

Bài chi tiết quá , ad làm bài về pally đi ad, thanks ad nhiều!!!

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: [Guide] PvE with Fire mage

Post by mrphuc » 06 Jun 2016, 19:07

mình ko phải ad :v

User avatar
raymond2283
Posts: 6
WoW character level: 2
WoW character guild: Alli

Re: [Guide] PvE with Fire mage

Post by raymond2283 » 07 Jun 2016, 18:05

Bạn còn biết Class nào nữa ko làm thêm bài class đó đi bạn,thanks bạn!!!

User avatar
LordHidan
Senior user
Senior user
Posts: 45
WoW character race: Gnome
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: [Guide] PvE with Fire mage

Post by LordHidan » 14 Jun 2016, 16:05

Bài viết hay rất có ý nghĩa :v
Lord Tối Cao của server chỉ sau mỗi BM,TiTo,Gấu Bông Mềm,xúc xích còn lại đều phải gọi mình là Lord Hidan. :augh: :augh:

Post Reply