[Guide] Affliction Warlock PVE

Hướng dẫn cơ bản các class trong World of Warcraft

Moderator: LordHidan

Post Reply
User avatar
thanh19589
Posts: 115
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

[Guide] Affliction Warlock PVE

Post by thanh19589 » 25 Nov 2016, 20:42

Affliction Warlock PVE cho Server Viet-Wow
Image
1.Giới thiệu
2.Thuật ngữ & Viết tắt
3.Các Race và tác dụng
4.Giới thiệu kĩ năng
5.Glyph
6.Talents
7.Stat
8.Gem
9.Enchant
10.Job
11.Rotation1. GIỚI THIỆU - Được rút ra từ KN bản thân dựa trên sv Viet-wow - chỉ áp dụng trên sv này nên đừng lôi mấy bài nước ngoài về so sánh
-Guide này chỉ áp dụng với những bạn đã nắm sơ qua về WL nên sẽ lược bỏ đi nhiều thứ chỉ chú vào trọng tâm
-Affliction Warlocks là 1 class có lượng damage duy trì lên single-target & multi-target cao , nhưng lại thiếu burst damage như 2 spec còn lại của warlock
-Trong raid không chỉ là top DPS chính mà còn nhiều tác dụng sẽ được đề cập đến trong mục Tip & trick


2. Thuật ngữ & Viết tắt DoT - Damage Over Time
CotE - Curse of the Elements
UA - Unstable Affliction
MG - Malefic Grasp
Corr - Corruption
A - Agony
H - Haunt
SB - Soulburn
SW - Soul Swap
DS:M - Dark Soul : Misery
SoC - Seed of Corruption


3.Các Race và tác dụng -Các Race thích hợp cho PVE cả 2 faction gồm :
Horde :
1. Troll : 20% haste ( 3m cooldown ) , 5% damage to beasts
2. Orc : Spell power (2m cooldown ) , 2% increased pet damage
3. Goblin: 1% haste plus minor racial rocket damage
Alliance :
1. Worgen = 1% crit
2. Gnome: 5% mana - dagger 1% hit
3. Human : sword 1% hit


4.Giới thiệu các kĩ năng Image-Curse of the Elements : Khiến mục tiêu nhận thêm 5% damage
Image- Dark Intent : tăng 10% stamina + 10% Spell power
*DOT được chia thành 2 loại :
1.Image - Agony : DOT này sau mỗi lần gây damage sẽ lên stack , tối đa là 10 . Đây là loại DOT chỉ phải refresh lại mỗi khi hết time . Vì khi proc trinket , buff các kiểu thì DOT này sẽ tự tăng trực tiếp mà không cần phải refresh
2.Image - Unstable Affliction , Image - Corruption : 2 DOT này thì ngược lại , cần phải refresh ngay khi proc các kiểu
Image - Haunt : Tiêu tôn 1 soul shard gây damage và tăng toàn bộ DOT trên target lên 45% trong 8s
Image - Malefic Grasp : skill channelling gây damage 4 lần , mỗi lần gây damage thì toàn bộ DOT trên target sẽ lập tức gây 30% normal damage . Hơi khó hiểu nhưng sẽ chú giải thêm = hình ảnh ở mục sau
Image - Soulburn : tiêu hao 1 soul shard để mở khóa các sức mạnh ẩn của 1 vài kĩ năng
Image - Soul Swap : Copy toàn bộ DOT trên target và trong 3s paste vào 1 target khác
Image - Drain Soul : khi mục tiêu dưới 20%HP ,mỗi lần gây damage thì toàn bộ DOT trên target sẽ lập tức gây 60% normal damage
Image - Seed of Corruption : đây là 1 DOT , khi target nhận đủ lượng damage hoặc die thì sẽ gây damage toàn bộ đich trong phạm vi 10yard

5. Glyph Major Glyph có thể sử dụng :

Glyph of Unstable Affliction : giảm thời gian cast của UA 25%
Glyph of Healthstone : nhận đc 100% heal khi sử dụng healthstone
Glyph of Siphon Life : Corr sẽ heal 0,5% max hp của bạn khi Corr gây damage
Glyph of Unending Resolve : tăng thêm 20% giảm damage nhưng cd tăng 60s
Glyph of Eternal Resolve : chuyển Unending Resolve thành passive , giảm mọi damage 10%
Glyph of Soulstone : hồi sinh target với 100% hp

6. Talent Image

Thứ tự ưu tiên xếp theo các màu ĐỎ -> CAM -> XANH

Tier 15 :
Dark Regeneration : Hồi 30% max HP của bạn + pet , tăng khả năng hồi máu 25% trong 12s . Rất tốt cho kết hợp với healthstone + Glyph of Healthstone
Soul Leech : MG + DS + H mang đến 1 lớp giáp = 20% damage gây ra trong 15s . Damage của 3 thứ này ko cao nên cũng ko tác dụng lắm
Harvest Life : tăng damage Drain Life 50% , và tăng hồi máu của Drain Life 150% . Việc hồi máu là chuyện của healer bạn chỉ dps dps và dps nên bỏ qua cái này

Tier 30 :
Demonic Breath : Giảm tốc độ di chuyển của toàn bộ kẻ địch trước mặt bạn trong phạm vi 10yard trong 6s
Mortal Coil : Hồi 15% max HP của bạn
Shadowfury : Gây choáng 1 phạm vi vòng tròn 8yard trong 3s

Tier 45 :
Soul Link : 20% damage bạn nhận sẽ chuyển qua cho pet . Phù hợp với 1 vài boss có debuff gây damage theo s , giảm tải áp lực cho healer và bạn cũng ko quá mềm
Sacrificial Pact : hiến tế 25% hp pet để tạo shield cho bản thân
Dark Bargain : bất tử trong 8s , nhưng sau khi kết thúc thì 50% lượng damage nhận đc trong 8s trước sẽ chuyển thành dạng debuff DOT trong 8s

Tier 60 :
Blood Horror : phù hợp cho PvP , khi kích hoạt thì kẻ địch tấn công melee sẽ bị fear trong 4s
Burning Rush : giảm 5% max hp mỗi giây để tăng 50% move speed
Unbound Will : giải các hiệu ứng CC để tránh bị shock damage với 1 số boss raid như : Tsulong , PotE trong raid TOES

Tier 75 :
Grimoire of Supremacy : tăng damage cho pet
Grimoire of Service : dành cho demon
Grimoire of Sacrifice : Hiến tế pet khi có Soul Link (Tier 45) sẽ tăng 20% max HP , tăng damage cho MG

Tier 90 :
Archimonde's Darkness : DS:M tăng lên 2 stack
Kil'Jaeden's Cunning : vừa cast MG vừa di chuyển . Rất phù hợp cho các boss cần sự di chuyển nhiều vì dps của bạn phụ thuộc rất lớn vào việc cast MG nhiều hay ít
Mannoroth's Fury : tăng phạm vi aoe , và 100% damage của các skill SoC , Rain of Fire

7. Stat Thứ tự ưu tiên các stat như sau : Intellect -> Hit -> Mastery -> Haste -> Crit
Intellect : Stat chính nên không bao giờ là đủ .
Hit rating : Đối với sv Viet-wow hiện nay mình đã thử chỉ cần cap Hit rating ở mức 8% là bạn đã đủ raid mà không miss kĩ năng nào
Mastery : tăng damage cho A , Corr , UA
Haste Rating : thêm time cho DOT , giảm time cast MG
Crit Rating : cơ hội x2 damage

Đây là bảng so sánh lượng damage giữa intellect và mastery

Image

Với bảng trên có thể thấy tỉ lệ giữa intellect và mastery là 1,75 . Để các bạn dễ so thiệt hơn khi lựa chọn giữa 2 stat . Ví dụ : 1k intellect gần tương đương 1750 mastery

8. Gem Meta socket : Burning Primal Diamond : 216 Intellect + 3% Crit effect
Blue socket : Sensei's Wild Jade : 160 hit + 160 mastery
Red Socket : Artful Vermilion Onyx : 80 intellect + 160 mastery
Yellow Socket : Fractured Sun's Radiance : 320 mastery

Nếu Socket Bonus ko phải Intellect hoặc Mastery thì có thể add Fractured Sun's Radiance vào

Với bảng so sánh trên mục 7 sẽ dễ nhận ra với 160 intellect chỉ bằng 280 mastery . Nên ưu tiên socket cho mastery

9. Enchant Shoulder : 200 intellect + 100 crit
Back : Lightweave Embroidery ( Tailoring ) hoặc 180 intellect
Chest : 80 all stats
Wrist : 180 intellect
Hand : Phase Fingers ( Engineering ) hoặc 170 mastery
Waist : Living Steel Belt Buckle
Leg : 285 intellect + 165 crit
Feet : 140 mastery + Minor speed
Weapon : Jade Spirit or Windsong - vì windsong đang proc cùng lúc 3 buff : 1k5 haste + 1k5 mastery + 1k5 crit nên cũng đc đưa vào
off-hand : 165 intellect

10. Job theo quan điểm cá nhân của mình thì tối ưu nhất là 2 job sau :
1. BlackSmithing : 2 socket gem = 640 mastery = 365 intellect
2. Tailoring : Lightweave Embroidery - proc 2k intellect trong 15s , cd 1m . khi đó 13s đầu của buff tận dụng burst , 2s sau sẽ refresh 2 DOTUA + Corr . UA tối thiểu time là 26s vậy khi đó đc time hiệu quả buff 2k intellect lên đến 13+26 = 39s , Corr 31+13 = 44s . vậy là chỉ còn 21s chờ cd

11. Rotation Single-Target :
CotE -> SB -> SW -> MG
Spam MG đến khi back , wp , trinket cùng proc thì sử dụng DS:M , Blood Fury ( Orc ) , Berserking ( Troll )
Refresh 2 DOT : UA + Corr . Chỉ Refresh A khi nào time chỉ còn 2~3s lí do đọc lại mục 4
cast H -> MG
Spam MG đến khi các buff liên quan intellect , mastery sắp hết thì Refresh lại UA + Corr 1 lần nữa . Chỉ Refresh A khi nào time chỉ còn 2~3s lí do đọc lại mục 4
cast H -> MG
Luôn giữ UA, Corr , A trên target
cast H khi burst hoặc đang 4 soul shard
SpamMG lúc còn lại để chờ đợt burst tiếp theo


Multi-Target :
1. 4~5 target :
- SB -> CotE -> SB -> SW -> SB -> SW -> SW -> chuyển target khác -> SW -> SW -> chuyển target khác -> SW lặp lại đến khi hết thì spam MG . DS target dưới 20% hp đến khi die để hồi 3 soul shard

1.nhiều hơn 6 target :
- SB -> SoC -> chuyển target khác -> SB -> SoC , thực hiện lại vòng lặp


1 bảng recount khi dps với dummy để mọi người tham khảo

Image

qua bảng trên có thể thấy chia 2 loại
Agony - Agony (DOT)
UA - UA (DOT)
Corr - Corr ( DOT )

có chữ DOT là damage từ các debuff vào target
không có chữ là damage từ việc spam MG lên target khiến DOT lập tức gây damage

Post Reply