Laying Waste to the Unwanted

Chỉ đơn giản là có quest bị bug không làm được? Report tại đây!
Locked
User avatar
lucifer8x
Posts: 38

Laying Waste to the Unwanted

Post by lucifer8x » 03 May 2019, 12:54

Quest: https://www.wowhead.com/quest=10078/lay ... e-unwanted
Can only burn the Horde Blade Throwers 1st time

Locked