[Quest] Daily in Temple of the White Tiger

Chỉ đơn giản là có quest bị bug không làm được? Report tại đây!
Locked
User avatar
thieu10hoalk
Posts: 51
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

[Quest] Daily in Temple of the White Tiger

Post by thieu10hoalk » 14 Mar 2019, 00:39

mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Quest] Daily in Temple of the White Tiger

Post by Administrator » 19 Apr 2019, 21:25

Fixed Contending With Bullies quests

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Quest] Daily in Temple of the White Tiger

Post by Administrator » 19 Apr 2019, 21:47

Fixed Round 1: Brewmaster Chani

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Quest] Daily in Temple of the White Tiger

Post by Administrator » 30 Apr 2019, 09:08

Hmm report loạn quá, làm report mới nhé. Mỗi bug 1 report :(

Locked