Ban Character Hellstorm + Logosh 16-07-2017

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Ban Character Hellstorm + Logosh 16-07-2017

Post by PingPaoPao » 16 Jul 2017, 00:07

- Danh sách bị Ban: Hellstorm + Logosh
- Thời hạn: 7 Ngày + reset Honor Points
- Lý do: Log multi Account join Battleground

User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Ban Character Hellstorm + Logosh 16-07-2017

Post by PingPaoPao » 16 Jul 2017, 00:17

Update: 2 player ngồi cạnh nhau, chơi chung 1 nhà -> Unban. :beauty: :beauty: :beauty:

Post Reply