Blacklist 20 - 06 -2016

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 20 - 06 -2016

Post by Blackmetalz » 20 Jun 2016, 23:46

1. Các player sau đây bị ban 3 ngày do AFK trong BG, gây mất cân bằng trực tiếp đến trận BG:
- Pana
- Liliesy
- Longluis


2. Player dưới đây bị Mute 1 tháng do có những ngôn từ thô tục, xúc phạm,kì thị phân biệt vùng miền:
- Phobo

Post Reply