Blacklist 21-02-2017

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 21-02-2017

Post by Blackmetalz » 21 Feb 2017, 23:37

Character: Legacy
Reason: AFK BG
Ban Time: 7 days 21 hours 21 minutes.

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Blacklist 21-02-2017

Post by Blackmetalz » 23 Feb 2017, 00:04

Cho những ai thắc mắc. Đây là bằng chứng + theo dõi trong trận khi thấy hành vi AFK
1.png

Post Reply