Blacklist 13-02-2017

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 13-02-2017

Post by Blackmetalz » 13 Feb 2017, 15:49

- Danh sách các Account bị BAN:

Code: Select all

- pppendulum
- ntsvncr
- scroll
- scroll2
- Lí do: Exploit bug

- Thời hạn: 999 ngày.

Post Reply