Blacklist 05-02-2017

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 05-02-2017

Post by Blackmetalz » 05 Feb 2017, 21:53

- Danh sách bị Ban: Quylun, Stormdruid
- Thời hạn: 7 Ngày + reset Honor Points
- Lý do: Log multi Account join Battleground

Post Reply