Danh sách các character bị cảnh cáo + Mute

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Danh sách các character bị cảnh cáo + Mute

Post by Blackmetalz » 18 Dec 2016, 18:12

- Facebook:
Hạnh Nhân ( cảnh cáo lần 1 )
Trần Thái Dương + Hoelarron Mednick: Lần thứ nhất.

- Ingame:
Sadness,Dominic ( Cánh cáo lần 1 ).
Jaraxxus ( Cảnh cáo lần 2 )
Ninja ( Cảnh cáo lần 1 mức độ nghiêm trọng )

- Có tổng cộng 4 mức phạt dành cho việc "lôi mẫu thân ra quan hệ":
+ Lần 1: Cảnh cáo
+ Lần 2: Mute 3 ngày
+ Lần 3: Mute 1 tuần
+ Lần 4: Tước quyền được nói ingame :sure:

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Danh sách các character bị cảnh cáo

Post by Blackmetalz » 20 Dec 2016, 14:34

Update 20-12-2016: Jaraxxus sẽ bị Mute 1 tháng. :amazed:
Remove tài khoản FB Hoàng Huy Toàn và MobileSuit Exia khỏi group Viet-WoW.com

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Danh sách các character bị cảnh cáo + Mute

Post by Blackmetalz » 07 Jun 2017, 08:19

Update 07-06-2017:
Pestilence: Mute for 25200 minutes.

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Danh sách các character bị cảnh cáo + Mute

Post by Blackmetalz » 07 Jun 2017, 14:49

Do quên + không để ý :amazed: . Luật là cảnh cáo trước rồi mới Ban. Char pestilence chưa gặp phốt lần nào.
Nên cảnh cáo character Pestilence lần 1 + Unmute.

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Danh sách các character bị cảnh cáo + Mute

Post by Blackmetalz » 17 Jun 2017, 08:43

Note lại cái rules để sau này xử lý theo rule cho chuẩn :amazed:

- Có tổng cộng 4 mức phạt dành cho việc "lôi mẫu thân ra quan hệ":
+ Lần 1: Cảnh cáo
+ Lần 2: Mute 3 ngày
+ Lần 3: Mute 1 tuần
+ Lần 4: Tước quyền được nói ingame :sure:

Post Reply