Blacklist 10-08-2016

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 10-08-2016

Post by Blackmetalz » 10 Aug 2016, 10:11

- Các Account bị ban:

+ Clonepas
+ Clonepas1
+ Clonepas2

Gồm các character level 90 sau:
+ Zoroto
+ Patheon
+ Hideout
+ Sini

Lý do: Log multi character, gây mất cân bằng trong các trận BG, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người chơi.
Thời gian bị Ban: Vĩnh viễn. Có thể khoan hồng nếu chủ account nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi cộng đồng.

- Character bị Ban: Assasin
Lý do: cho người khác mượn nick để phá BG.
Thời gian bị Ban: Vĩnh viễn. Có thể khoan hồng nếu chủ account nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi cộng đồng.

Post Reply