Blacklist 08 - 08 - 2016

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Blacklist 08 - 08 - 2016

Post by Blackmetalz » 08 Aug 2016, 11:21

NGƯỜI DÙNG Character: Dera
Ban Reason: Log multi account queue BG khiến mất cân bằng BG cho faction.
Thời gian Ban: 90 days <(").

Post Reply