Tổng hợp Blacklist

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar

Topic author
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 257
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Tổng hợp Blacklist

Post by PingPaoPao » 20 Aug 2017, 20:40

Cập nhật luật lệ về Ban ingame/Mute ingame, xóa bỏ các tiền án tự sự đã có từ trước.


1. Ban ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn

2. Mute ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn


Danh sách bị Ban vĩnh viễn:

- Server Frostmourne:
+ CHARACTER: Traucho, Traucho, Sieuxuan ( Cheater )
+ Account: Kelina ( CHEATER )
Attachments
BAN.png

User avatar

Topic author
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 257
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Re: Tổng hợp Blacklist

Post by PingPaoPao » 22 Sep 2017, 16:43

Cập nhật lại ngày 22-09-2017

Post Reply