Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Post by PingPaoPao » 20 Feb 2018, 16:31

Các mốc Donate mới sẽ được áp dụng tại Vietwow Server Hellscream.
Mốc 1: Dành cho các Players đã DONATE trên 2,000,000 vnd.
- Được chọn 1 set + 1wp Xmog bất kỳ hoặc 1 shirt dành cho mốc 1 ở phía dưới kèm theo 1 Wp Xmog. Ví dụ set challenge của từng class hoặc các gear khác tuỳ chọn với ilv <= 450
Mốc 2: Dành cho các Players đã DONATE trên 5,000,000 vnd.
- Được tuỳ chọn 1 mount bất kỳ ingame (mount có sẵn trong shop hoặc không có trong shop đều được).
- Được tuỳ chọn 1 shirt /soul ĐỘC QUYỀN ingame.
Lưu ý:
- Tất cả số tiền ủng hộ cho server đều được ghi nhận và tích luỹ cho mỗi player để có thể đạt được Mốc 1 và Mốc 2 ở trên.
- Các players nên gửi mail ( tới địa chỉ: blackmetal.vietwow@gmail.com) ghi rõ theo form sau để BQT có thể lưu lại thông tin và số tiền đã DNT 1 cách nhanh chóng và kỹ lưỡng nhất.

Code: Select all

Họ tên: 
Số tiền Dnt: 
Account:         
Char:   
Một vài hình ảnh về Item Mốc 1:

Code: Select all

Shirt of Lightenend Essence
Shirt of Shadow
Shirt of Light Shield
Shirt of sphere
Shirt of Burning Lotus
Shirt of BurningOrdos
Shirt of FameShield
Shirt of PurpleBanish
Shirt of Shadowmourne
Shirt of Holy One

790

777

778

789

781

780

790

791

792

793

794

795

Một vài hình ảnh về Item Mốc 2:

805

807

806

810

809

808

811

812

813

Locked