Shop Lich King - Realm Frostmourne

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 257
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Shop Lich King - Realm Frostmourne

Post by PingPaoPao » 24 Nov 2017, 16:00

Shop Name: VietWow Shop - Magus Commerce Exchange - Dalaran
Sau đây là các item có giúp cho bạn biến hình, thêm hiệu ứng mà ingame không thể xem trước được.

1. Shirt of Volibear
Image

2. Shirt of Purpleness
Image

3. Shirt of Time
Image

4. Shirt of Darkness
Image

5. Shirt of Yellow Stars
Image

Locked