[MOP] Thông báo xóa bỏ hệ thống token PvP và PvE

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar
Gallywix
Posts: 3
WoW character level: 90
WoW character guild: Gobin

[MOP] Thông báo xóa bỏ hệ thống token PvP và PvE

Post by Gallywix » 12 Oct 2018, 10:34

Các gamer thân mến!!!

Để đơn giản hóa đồng tiền trong game cũng như tăng tính trao đổi tiền tệ trong game. BQT quyết định xóa bỏ các loại Token PvE và PvP hiện đang có trong game.

Các loại token sẽ được xóa sau 24h00 Chủ Nhật ngày 14/10/2018.

Vây, Ban Quản Trị xin thông báo để gamer được biết và chuẩn bị.

FOR THE GEMS!!!!!!!!!!!!


:big_smile: :big_smile: :big_smile: :big_smile: :big_smile:

Locked