Hướng dẫn mua Transmog item với VP

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar

Topic author
kannjc
Posts: 285
Location: Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc ninh
WoW character race: Worgen
WoW character class: Druid
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer
Contact:

Hướng dẫn mua Transmog item với VP

Post by kannjc » 05 Apr 2018, 23:54

Hiện tại server có bán item transmog item level <180 và không phải Legendary với Realm Frostmourne (item level < 450 và không phải Legendary với Realm Hellscream thông qua email bằng donate, Vietwow point với mức giá như sau:

- Armors, 1-handed weapons , Offhand, Ranged (Wands, Bows, Crossbows, Guns): 50000 VND/50 Vpoint
- 2-handed weapons: 100000 VND/100 Vpoint

- Đối với item custom. Ví dụ như offhand bạn muốn chuyển thành two hand thì giá sẽ x2 lên so với bình thường.

1. Để mua bằng donate/Vpoint các bạn vui lòng email tới địa chỉ:
blackmetal.vietwow@gmail.com
Nội dung email

Code: Select all

Chủ đề: Mua item transmog - Realm Hellscream (hoặc Realm Frostmourne)
- Tên Acc: 
- Tên Character:
- Link Item muốn mua: (Đưa link  của item trên wowhead.com)

Locked