VietWow Services Extend

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

Post Reply
User avatar
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 258
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

VietWow Services Extend

Post by PingPaoPao » 19 Mar 2018, 21:59

1. Tách Character: chức năng này giúp cho người chơi có thể tách Character từ Account này sang Account khác.
- Phí : 50 Vpoints
- Cách thức: Gửi mail đến địa chỉ: blackmetal.vietwow@gmail.com với tiêu đề và nội dung như sau
+ Tiêu đề: Xin tách Character xxx
+ Nội dung chi tiết:

Xin được tách Character xxx từ Account abc sang Account xyz

- Trước khi chuyển thì Account của character muốn tách phải có đủ số Vpoint cần thiết và mail gửi xin tách phải thuộc mail đăng kí của tài khoản đó.

2. Mua Enchant Visual Weapon
- Bước 1: Vào game tìm NPC VietWow Enchant Visual Effect Preview tại Two Moon / Seven Star
- Bước 2: Thử Effect của Weapon
- Bước 3: Sau khi chọn được Weapon Effect mong muốn. Bạn có thể gửi mail tới địa chỉ donate của server như sau:

Code: Select all

- Tiêu đề: Weapon Visual Effect
- Nội dung: 
+ Tên nhân vật: Paothelight ( Tên nhân vật của bạn )
+ Weapon ID đang sử dụng: Bạn có thể di chuột vào item để biết được Item ID đang sử dụng là bao nhiêu
+ Visual Effect: Mongoose (300)
Note:
- 300 tương đương với 300 Vpoints
- Effect sẽ có hiệu lực vĩnh viễn trên weapon của bạn cho tới khi bạn sử dụng enchant để replace vào weapon hiện tại

Post Reply