[Crash Client] NPC Avatar of Freya

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Locked
User avatar
Kuroo
Posts: 144
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

[Crash Client] NPC Avatar of Freya

Post by Kuroo » 31 Mar 2020, 00:10

http://mop-shoot.tauri.hu/?npc=27801
When this NPC casts spell ( i dont know what spell is it), players standing around npc will be crashed
NPC Avatar of Freya, zone The Lost Lands. map Sholazar Basin, Nothrend
Who needs heroes when you have Kuroo?

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 432
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Crash Client] NPC Avatar of Freya

Post by Administrator » 17 Apr 2020, 22:21

Kiểm tra lại bug này vào ngày 17/04 ở server dev thì ko thấy có hiện tượng bị crash client ( full ) :big_smile:

Locked