Shay Pressler <Guild Vendor>

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 432
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by Administrator » 06 Aug 2019, 01:22

Fixed next update

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 23 Aug 2019, 18:38

not fixed

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 14 Sep 2019, 19:31

up

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 432
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by Administrator » 17 Sep 2019, 00:56

Updated next update, need feedback

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 24 Sep 2019, 13:21

still bug
p/s : some of these items need AV , yet AV in our server doesnt work

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 432
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by Administrator » 24 Sep 2019, 17:40

Guild AV đúng ko. Cho tui xin ví dụ về 1 item phải có AV nào đó mới mua được.

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 24 Sep 2019, 18:43


User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 24 Sep 2019, 18:47

nhưng mấy cái như
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=64399
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=63359
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=65363
ko cần cũng ko có.
tiện thế nếu có thể làm mấy cái cần AV mà NPC bán đc thì quá tốt

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Post by mrphuc » 22 Feb 2020, 11:38

still bug

Post Reply