[BUG] Lightweave Embroidery

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Locked
User avatar
Bécon
Mod
Mod
Posts: 191
WoW character race: Goblin
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Beacon vo dich vu tru
Contact:

[BUG] Lightweave Embroidery

Post by Bécon » 27 May 2019, 05:05


User avatar
Bécon
Mod
Mod
Posts: 191
WoW character race: Goblin
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Beacon vo dich vu tru
Contact:

Re: [BUG] Lightweave Embroidery

Post by Bécon » 27 May 2019, 19:17

P/s: cái này vẫn work nhưng tỉ lệ proc khá thấp và hình như chỉ khi cast spell dmg thì mới có proc

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 441
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [BUG] Lightweave Embroidery

Post by Administrator » 28 May 2019, 00:33

Cần test lại kĩ hơn với các case sau:
1. Cast full spell damage ko có healing
2. Cast full spell healing lên self

Rồi cho anh câu trả lời với 2 trường hợp này nha

User avatar
Bécon
Mod
Mod
Posts: 191
WoW character race: Goblin
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Beacon vo dich vu tru
Contact:

Re: [BUG] Lightweave Embroidery

Post by Bécon » 06 Jun 2019, 14:46

1. Cast spell damage có proc nhưng tỉ lệ khá thấp
2. khi cast spell heal thì ko có proc

User avatar
Bécon
Mod
Mod
Posts: 191
WoW character race: Goblin
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Beacon vo dich vu tru
Contact:

Re: [BUG] Lightweave Embroidery

Post by Bécon » 06 Jun 2019, 14:48

Cái spell power thì proc rất ít nhưng cái Attack power lại proc rất nhiều, thậm chí gần như liên tục:
https://www.wow-freakz.com/spells.php?s ... embroidery

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 441
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [BUG] Lightweave Embroidery

Post by Administrator » 21 Jul 2019, 01:39

Fixed Swordguard and Lightweave next update!!

Locked