[Other] NPC: Krystel

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
Kuroo
Posts: 136
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

[Other] NPC: Krystel

Post by Kuroo » 10 May 2019, 06:47

Link:https://www.wow-freakz.com/npc_finder.p ... me=krystel
Can't buy [Iron Paw Token] with [Spirit of Harmony]

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] NPC: Krystel

Post by Administrator » 16 May 2019, 06:27

Nó vẫn hoạt động mà nhỉ? :3

Post Reply