low tier herbs

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 947
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

low tier herbs

Post by mrphuc » 01 May 2019, 15:51

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 947
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: low tier herbs

Post by mrphuc » 16 May 2019, 14:55

up
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 947
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: low tier herbs

Post by mrphuc » 16 May 2019, 15:58

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: low tier herbs

Post by Administrator » 16 May 2019, 23:14

Frozen vẫn herb đc.
Fixed Ghost Mushroom next update

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: low tier herbs

Post by Administrator » 16 May 2019, 23:15

Check qua list thì có vẻ Purple Lotus và Ghost Mushroom khá hiếm. Còn lại các node khác thì có vẻ vẫn bình thường :3

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 947
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: low tier herbs

Post by mrphuc » 16 May 2019, 23:17

Mấy món kia đi nát felwood với eastern plagueland vẫn ko thấy mà 😒
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: low tier herbs

Post by Alex » 16 May 2019, 23:22

xác nhận đang mắc 2 map đấy ko herb đc tiếp
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: low tier herbs

Post by Administrator » 16 May 2019, 23:36

Thì nó ở Map khác mà :v

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 947
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: low tier herbs

Post by mrphuc » 16 May 2019, 23:39

Thế thì xin map cụ thể luôn 😊
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: low tier herbs

Post by Administrator » 17 May 2019, 00:02

Tui ví dụ 1 cái thôi nhé. Như Ghost Mushroom thì ở Un'goro Crater.
Còn có 2 node bị bug không loot được là Sungrass + Gromsblood, do đó herb node đó sẽ không hiển thị ra. Và 2 node bug này sẽ được fix vào đợt update sắp tới :)

Post Reply