Crash_Đăng nhập là văng

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Locked
User avatar
lucifer8x
Posts: 38

Crash_Đăng nhập là văng

Post by lucifer8x » 23 Apr 2019, 21:24

Image

Help, đăng nhập vào là crash luôn !!!

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Crash_Đăng nhập là văng

Post by Administrator » 23 Apr 2019, 21:46

Đây là zone gì bạn nhỉ?
Và phải level 4 thì Client mới bị crash à :)
Thử xóa char đi rùi tạo lại mới chưa :D

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 324
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Crash_Đăng nhập là văng

Post by Administrator » 17 May 2019, 00:08

Cái này bị lỗi do WoD Model. Tui đã remove và test thử zone Gnome. Ok ko vấn đề gì nữa!

Locked