[Crash client] Undercity

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
Kuroo
Posts: 83
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

[Crash client] Undercity

Post by Kuroo » 04 Apr 2019, 07:42

Crash game when players come to area near Sylvanas Windrunner

Image

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 212
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Crash client] Undercity

Post by Nas » 04 Apr 2019, 11:46

Kinh nghiệm rút ra k nên đứng gần anh :))

User avatar
Kuroo
Posts: 83
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

Re: [Crash client] Undercity

Post by Kuroo » 04 Apr 2019, 17:58

Nas wrote:
04 Apr 2019, 11:46
Kinh nghiệm rút ra k nên đứng gần anh :))
Huhu. Em tới thăm không đón thi thôi còn đuổi

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 152
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Crash client] Undercity

Post by Administrator » 11 Apr 2019, 23:40

Cần cờ nhíp :3

Post Reply