[Other] Summoning player in Isle of Thunder

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
Kuroo
Posts: 118
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

[Other] Summoning player in Isle of Thunder

Post by Kuroo » 15 Mar 2019, 01:04

Description: players can use meeting stone or ritual summoning to summon another players in another maps
Bug: players who located in Isle of thunder, another plaers cant summon him.

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Summoning player in Isle of Thunder

Post by Nas » 15 Mar 2019, 08:54

Confirm

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Summoning player in Isle of Thunder

Post by Nas » 03 May 2019, 12:47

Up. Giải thích thêm là map isle of thunder bug, ai đứng ở zone này thì k thể summon ra zone khác đc
cũng không thể summon players ở zone khác đến isle of thunder.

Post Reply