[Other] Party Loot

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
Kuroo
Posts: 113
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

[Other] Party Loot

Post by Kuroo » 15 Mar 2019, 00:53

Can't use [Dis Enchant], [Pass], [Need] in Party Loot. Player can only use [Greed]

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 234
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] Party Loot

Post by Administrator » 15 Mar 2019, 01:14

Mode nào em ơi?

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Party Loot

Post by Nas » 15 Mar 2019, 08:20

Party loot? Ý pao hỏi mode là như nào. Đi rdf 5 người

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Party Loot

Post by Nas » 15 Mar 2019, 08:54

Confirm

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 234
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] Party Loot

Post by Administrator » 15 Mar 2019, 08:56

Need Before Greed, Master Loot hay là cái gì đó. Chứ tui cũng biết là RDF rùi :(

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Party Loot

Post by Nas » 15 Mar 2019, 09:11

Để mặc định thì nó sẽ hiển thị thanh công cụ cho phép người chơi chọn lựa bao gồm need; greed; pass; disenchant. Bug ở đây là thanh công cụ kia chỉ sử dụng được chức năng greed.

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 234
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Other] Party Loot

Post by Administrator » 15 Mar 2019, 09:13

Ý ở đây là party loot nó đang ở mode nào ấy. Chứ tui làm gì nó mặc định là cái chi :(

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Party Loot

Post by Nas » 15 Mar 2019, 09:48

Group loot

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: [Other] Party Loot

Post by Nas » 15 Mar 2019, 09:51

Items of Uncommon (green) quality or higher might not be immediately lootable, depending on the loot rolling threshold established by the party leader. When an item is available that falls within that rolling threshold, the looter is prohibited from taking the item and a 'roll window' pops up for all party members with an image of the item and three or four buttons — a pair-of-dice button, a coin button, and a red circle with diagonal line button, and possibly a button showing a disintegrating sword.
Chưa hiểu rõ về cái này nên là khó giải thích

Post Reply